Skip to main content

У понедељак, 20.11.2023. године, студенти IV године Факултета за образовање учитеља и васпитача-са смера за образовање васпитача, имали су прилику да похађају предавања из предмета Методика упознавања околине 2 у простору нашег Центра за роботику и вештачку интелигенцију у образовању.

Било је задовољство видети мотивацију и исказано интересовање  наших студената, будућих васпитача, за упознавање и примену савремене технологије у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста.

Висок степен интеракције, разумевање суштинских промена у васпитању и образовању које неминовно носи време у коме живимо говори нам да су наши студенти добро разумели значај Центра за роботику и вештачку интелигенцију у образовању и да ће у данима који су пред њима, као и у институцијама у којима буду радили, показати висок степен компетенција.

Намера нам је била да покажемо студентима да у нама увек могу да имају  поуздан ослонац за перманентно усавршавање и превазилажење проблема са којима ће се неминовно сусретати.

Наши студенти су имали прилике да виде, а поједини од њих и да практично испробају неке од потенцијала 3Д симулација, виртуелне реалности, као и вештачке интелигенције.

Надамо се да су иновативним приступом садржаним у овим предавањима подстакнути да још боље подржавају дечију мотивацију и природну радозналост, креирају подстицајну средину за учење и развој компетенција, као и да омогуће деци најбоље услове да истражују сарађујући са другима и припреме се за живот развијајући пожељне карактерне особине и вредносне ставове у складу са етичким и моралним принципима савременог друштва.

У овом кратком периоду студенти су видели део садржаја нашег Центра, а уверени смо да ће у наставку школовања, а посебно на мастер студијама, отворити нове видике и упознати огромне потенцијале везане за друге области које ће, уз интегративни приступ, успешно користити у раду са децом предшколског узраста.

Проф. др Гордана Мишчевић

Leave a Reply