Skip to main content

U ponedeljak, 20.11.2023. godine, studenti IV godine Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača-sa smera za obrazovanje vaspitača, imali su priliku da pohađaju predavanja iz predmeta Metodika upoznavanja okoline 2 u prostoru našeg Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju.

Bilo je zadovoljstvo videti motivaciju i iskazano interesovanje  naših studenata, budućih vaspitača, za upoznavanje i primenu savremene tehnologije u vaspitno-obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta.

Visok stepen interakcije, razumevanje suštinskih promena u vaspitanju i obrazovanju koje neminovno nosi vreme u kome živimo govori nam da su naši studenti dobro razumeli značaj Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju i da će u danima koji su pred njima, kao i u institucijama u kojima budu radili, pokazati visok stepen kompetencija.

Namera nam je bila da pokažemo studentima da u nama uvek mogu da imaju  pouzdan oslonac za permanentno usavršavanje i prevazilaženje problema sa kojima će se neminovno susretati.

Naši studenti su imali prilike da vide, a pojedini od njih i da praktično isprobaju neke od potencijala 3D simulacija, virtuelne realnosti, kao i veštačke inteligencije.

Nadamo se da su inovativnim pristupom sadržanim u ovim predavanjima podstaknuti da još bolje podržavaju dečiju motivaciju i prirodnu radoznalost, kreiraju podsticajnu sredinu za učenje i razvoj kompetencija, kao i da omoguće deci najbolje uslove da istražuju sarađujući sa drugima i pripreme se za život razvijajući poželjne karakterne osobine i vrednosne stavove u skladu sa etičkim i moralnim principima savremenog društva.

U ovom kratkom periodu studenti su videli deo sadržaja našeg Centra, a uvereni smo da će u nastavku školovanja, a posebno na master studijama, otvoriti nove vidike i upoznati ogromne potencijale vezane za druge oblasti koje će, uz integrativni pristup, uspešno koristiti u radu sa decom predškolskog uzrasta.

Prof. dr Gordana Miščević

Leave a Reply