Skip to main content

Iskustvo najsavremenije tehnologije

Iskustvo najsavremenije tehnologije

Zona „Iskustvo najsavremenije tehnologije” donosi nam budućnost obrazovne tehnologije i učenja. 101 VR Science Solution, STEAM Robot Education Platform, AI Interactive Education – AI Face i Chivox proizvodi za vrednovanje jezičkih znanja pružaju iskustvo direktnog uranjanja, 3D interaktivnog i veštačkom inteligencijom poboljšanog učenja.

AI INTERATIVE EDUCATION ̶ AI FACE

AI Interactive Education – AI Face omogućava preslikavanje lica tako što na osnovu fotografije kreira 3D model vašeg lica i dodeljuje ga nekom od likova u virtuelnom scenariju.

101 VR SCIENCE SOLUTION

101 VR Science Solution je platforma koja obezbeđuje naučna i tehnološka sredstva iz domena virtuelne realnosti. Ova platforma korisnicima pruža interaktivno okruženje za učenje na principu potpunog uranjanja, te može lako da se postavi i u muzeje, biblioteke itd.

CHIVOX CESE/CHIVOX AICHINESE

Chivox CESE I Chivox AIChinese su softveri za učenje jezika zasnovani na tehnologiji veštačke inteligencije koji pomaže učenicima da nauče kineski i engleski jezik.

STEAM ROBOT EDUCATION PLATFORM

Platforma za učenje na bazi veštačke inteligencije koja integriše algoritme mašinskog učenja, iskustvo veštačke inteligencije, programski jezik Scratch i interakciju između 3D virtuelnog i fizičkog robota. Ova platforma učenicima omogućava da stvore, dizajniraju i obuče svoje sopstvene robote sa veštačkom inteligencijom (poput fizičkog robota Eme).