Skip to main content
R.B. Ime Prezime Broj indeksa Smer NAZIV MATERIJALA
1. Ivana Panić 2021/1125 Vaspitač Emocije
2. Anastasija Petković 2021/1011 Vaspitač Vremenski uslovi
3. Melanija Pjanović 2021/0054 Učitelj Život na drugoj planeti
4. Božica,
Aleksandra
Ilić,
Zečević
2021/0074,
2021/0003
Učitelj
Učitelj
Naučimo o saobraćaju
5. Aleksandra,
Božica,
Sara
Zečević,
Ilić,
Lazić
2021/0003
2021/0005
2021/0074
Učitelj
Učitelj
Učitelj
Moj izum
6. Bobana Vuković 2021/0078 Učitelj Vrsta i podvrsta reči
7. Sofija,
Ivana,
Bobana,
Jelena,
Ivana
Dabović,
Živanović,
Vuković,
Vuković,
Debeljak
2021/0017
2021/0037
2021/0078
2021/0085
2021/0112
Učitelj
Učitelj
Učitelj
Učitelj
Učitelj
Pričam ti priču
8. Sofija Dabović 2021/0017 Učitelj Imenice
9. Marija,
Ksenija
Pavlović,
Perišić
2020/0011
2020/0153
Učitelj
Učitelj
Zemljište
10. Anđela Vukomanović 2021/0025 Učitelj Lanac ishrane 
11. Anđela Omerović 2020/0057 Učitečj Vremeplov
12. Milica,
Snežana,
Jasmina,
Jelena
Kojić,
Marković,
Vuković,
Koković
2023/2508,
2023/2597,
2023/2546,
2023/2547
Master Nevreme
13. Nikolina Karatošić 2021/0028 Učitelj Situacione igre
14. Neda Maletić 2021/0009 Učitelj Štampana slova Jj i Uu
15. Isidora Miljković 2021/1008 Vaspitač Ljudsko telo i organi
16. Katarina,
Kristina
Živković,
Gligorić
2020/0078
2020/0080
Učitelj Pozorište senki
17. Nevena Mijailović 2023/2105 Master Šumske životinje, likovni projekat
18. Sofija Dabović 2021/0017 Učitelj Reči sa suprotnim značenjem
19. Božica Ilić 2021/0074 Učitelj Imenice
20. Marija Pavlović 2020/0011 Učitelj Glas, slovo, reč, rečenica
21. Marija Pavlović 2020/0011 Učitelj Pravila ponašanja u učionici